Årsmøte

Det innkalles til årsmøte onsdag 28. april kl. 18:00.

Årsmøtet avholdes digitalt via Microsoft Teams.

Saker iflg. NAFs vedtekter § 15 og 16 behandles.

Forslag til saker eller valget sendes sekretariatet innen 18 april,nordrevestfold@lokal.naf.no.

Påmelding sendes til nordrevestfold@lokal.naf.no og må Inneholde navn, medlemsnummer  og e-postadresse.

Mvh. 

NAF avd. Nordre Vestfold

Styret