Åpen dag på NAF Øvingsbane i Hof ble et vellykket arrangement til tross for 
altfor få deltakere.
 
NAF-avdelingene i Tønsberg, Kongsberg og Nordre Vestfold samarbeidet om et noe redusert program pga. coronarestriksjoner.
 
De som kom fikk prøve bremsing, unnamanøver og glatt sving (sladd) og reiste hjem som bedre bilførere.