Lørdag 13. oktober i flott høstvær med høstens farger som bakteppe, arrangerte NAF Nordre Vestfold åpen dag for Vestfold og Telemark elbilforening på NAF Øvingsbane i Hof.

NAF Nordre Vestfold gjennomførte nok en vellykket dag på øvingsbanen i Hof. Mange blide og fornøyde sjafører var å se. Ca. 30 El - biler deltok og mange med to sjåfører. Man fikk testet elbilens egenskaper på glatta med oppretting av skrens og unnamanøvrering.

Bilder fra åpen dag.

Vestfold og Telemark elbilforening, NAF Øvingsbane i Hof.

Vestfold og Telemark elbilforening, NAF Øvingsbane i Hof.

Vestfold og Telemark elbilforening, NAF Øvingsbane i Hof.