Styreleder Harald Weseth og sekretær Odd Mobråthen i NAF avd. Nordre Vestfold avholdt i går den 13.4.21 det første digitale styremøte i avdelingens historie. 

Møtet ble effektivt utført på en time via verktøyet Microsoft Teams. Litt start problemer som lot seg løse, God erfaring og en liten generalprøve før årsmøte som holdes den 28. april på samme måte.