NAF Gokart Vestfold.

Gjennomgang av årets sesong, premieutdeling og besøk av nissen. Det hele foregikk på klubblokalet i Håsken, Andebu.

Gjennomgang av årets sesong 2016.          Harald Weseth, en blid styeleder i NAF Nordre Vestfold, her med årets premiebord.

Populært med besøk av nissen for de minste denne onsdags kvelden.