Årsmøte i NAF avd. Nordre Vestfold ble gjennomført på Holmestrand Fjordhotell onsdag den 17.3.22.

En meget fornøyd Harald Weseth, styreleder i avd. NAF NV, kunne ønske over tyve personer velkomne til årets årsmøte. Meget hyggelig med personlig oppmøte, fjorårets årsmøte måtte som kjent holdes på nettet. 

Nestleder Anders Grønnerød ble valgt til møteleder og loset årsmøtet trygt igjennom sakslista. Samtlige saker ble enstemmig godkjent.

Sekretær Odd Mobråthen hadde en trygg hånd om regnskap, nytt budsjett og "hva skjedde i 2021".

Valgkomiteens leder, Kjell Wiktorin, gjennomførte et enstemmig godkjent valg.

Styreleder, Harald Weseth, svarte på spørsmål fra salen og takket alle for et fint årsmøte 2022.

Årsmøte 2022

Årsmøte 2022

Fornøyde : F.v. sekretær Odd Mobråthen og styreleder Harald Weseth 

Årsmøte 2022