Årsmøtet 2018 i NAF Nordre Vestfold ble holdt i Holmestrand Båtforenings lokaler og var godt besøkt.  Årsrapport, regnskap, budsjett ble godkjent, valg gjennomført med noen nye navn. 

Årsmøtet vedtok å utnevne to æresmedlemmer;  Jan A Hallerud og Anders Grønnerød.  Begge har lang  fartstid i avdelingen gjennom mange verv i sports- arrangementkomité, valgkomité  og  styreverv.   For Jan begynte det med bilcross og PO-løp (Pålitelighet/Orientering) mm som utøver og siden gjennom innsats som dommer og arrangør. Anders utførte modig jobben som kartleser og siden i avdelingens mange motorsportsarrangementer. Jan hadde en sentral funksjon i opprettelsen av NAF Motorsport sentralt og senere i NAF Motorsport Nordre Vestfold. Dette sammen med Anders og ikke minst med Kai Viggo Bratteng tidligere motorsportkonsulent i NAF og som var spesielt invitert  til årsmøtet.  NAF Nordre Vestfold har fra før bare ett æresmedlem, Bjarne Moss, styreleder i mange år, som også var tilstede.

Styreleder Harald Weseth takket årsmøtet for tilliten og var klar for å lede avdelingen i et nytt arbeidsår. 

F.v. æresmedlem Anders Grønnerød, styreleder Harald Weseth og æresmedlem Jan Hallerud. F.v. æresmedlem Anders Grønnerød, styreleder Harald Weseth og æresmedlem Jan Hallerud. Bildet er tatt på styremøte i Holmestrand den 4.4.18.

Flere bilder fra årsmøtet. Deltagere på årsmøtet.

 Deltagere på årsmøtet.

 Kai Viggo Bratteng

Kai Viggo Bratteng tidligere motorsportkonsulent i NAF.