Kurset Bilfører 65+ ble gjennomført i regi av NAF Nordre Vestfold. Denne gangen var det de som bor i Horten kommune, fylt 65 + og er medlemmer av NAF Nordre Vestfold som fikk tilbudet. Det ble sendt ut 850 brev om tilbudet på dette viktige kurset. Bilførere som gjennomfører kurset Bilfører 65+ reduserer ulykkesrisikoen med 35% i følge forskning.

Kurset gikk over to kvelder a' 3 timer hvor Sande Trafikkskole hadde ansvaret for teorien. Tillitsvalgte fra NAF Nordre Vestfold bisto med 3 timer lørdag den 16 september på Øvingsbanen i Hof..

Kurset koster kr 800- pr deltager og det var 25 stk på kurset.

Fornøyd deltager 65+ 

Fornøyd deltager 65+ 

Jutering av nakkestøtte

Justering av nakkestøtte

Vektene viser hvor tung du er ved forskjellige hastigheter.

Vekten viser hvor tung du er ved forskjellige hastigheter.

Bråstoppen

Bråstoppen

Lydhøre deltagere 65+

Lydhøre deltagere 65+

Sande trafikkskole

Sande Trafikkskole