Velykket årsmøte i NAF Nordre Vestfold

28 medlemmer var med på årsmøtet som ble holdt på Lokalhistorisk senter på Karljohansvern i Horten onsdag den 29. mars. Årsmøtesakene gikk greit uten de store endringer i styret eller komitéer.

Leif Harald Haavik holdt en fin orientering om “Først på skadestedet”, nyttig informasjon til de fremmøtte om hva man skal, bør og kan gjøre når en kommer til eller i et skadetilfelle.

Fortjente blomster til Leif Harald ble overrekt av styreleder Harald Weseth.

Fortjente blomster til Leif Harald ble overrekt av styreleder Harald Weseth.