Leder Øystein Sauro
   
Nestleder Lars G. Hauan
   
Styremedlemmer Asbjørn Østbye
  Ragnar Meyer
  Finn Ingar Tørre
  Astrid Ramstad
   
Varamedlemmer Femke Drenth
  Helge Thorsen
  Svein Julton
   
Arrangementskomiteen Gry Arud
  Helge Thorsen
  Astrid Ramstad
   
MC Styremedlem Rune Kaasa

 

 
Ungdomskontakt Femke Drenth
   
Motorsport senteret Lars G. Hauan
  Øystein Sauro
  Ragnar Meyer
  Rune Kaasa
   
Motorsportavdelingen Lars G. Hauan
  Finn Ingar Tørre
  Sveinung Tinnes Mork
  Petter Eggerud
  Torleif Høgstad