Utgåtte aktiviteter

Hvert år arrangerer NAF åpen dag på øvingsbanene over hele landet. 10. september 2016 er det igjen åpen dag på NAF øvingbane i Nesseby. Her vil besøkende få...

NAF inviterer hvert år skolene til delta i NAF sykkelkonkurranse. Målgruppen er elever i alderen 10 - 13 år. NAF Øst-Finnmark arrangerer i år sykkelkonkurran...

Årsmøtet for NAF avdeling øst-Finnmark holdes 15. mars 2016 kl. 1900. Møtet annonseres i avisen Finnmarken.