Hvert år arrangerer NAF åpen dag på øvingsbanene over hele landet.

10. september 2016 er det igjen åpen dag på NAF øvingbane i Nesseby. Her vil besøkende få kjøre på glattkjøringsbanen, teste krasjsimulator, teste promillebriller osv.

Vi håper på stort oppmøte, godt humør og fint vær.