De som har hatt gyldig medlemskap i NAF Øvre Østfold i minst de siste 6 måneder har stemmerett. De som har saker til årsmøtet bes melde dem inn for styret innen den 1. mars. Saker sendes til tom.wiktorin@meca.no.

Etter at årsmøtet er avsluttet, blir det enkel bevertning og fordeling av stipender til våre aktive utøvere som har søkt om dette. Fristen for å søke var 31/12-15.