Den 22. mars ble årsmøtet for 2016 avholdt på Smaalenene hotell i Askim. For siste gang med premieutdeling for klubbmesterskap i Rallycross og Bilcross. Det var Mikael Kulvik og Carl Fredrik Brettingen som var til stede på årsmøtet og kunne motta henholdsvis 1. og 2. plass i seniorklassen.

Årsberetningen for 2016 viser en nedgang på 59 medlemmer det siste året. Alle Østfoldavdelingene hadde nedgang i medlemstallet i 2016.

Det nye styret i NAF Øvre Østfold haar følgende sammensetning:
Leder Tom Wiktorin. Styremedlemmer: John Dokken, Sondre Bergersen, Truls Solberg, Rune Nilsen og Ole Johnny Bogen. Varamedlemmer: Øivind von Essen og Lillian Solberg.

Som en følge av at NAF meldte seg ut av Norges Bilsportforbund fra 1. januar 2017, valgte årsmøtet å endre navn på Sportskomitéen til Aktivitetskomitéen. I denne komitéen sitter nå Lillian Solberg, Kari Kristiansen og Truls Solberg.