NAF Øvre Østfold ønsker å dele ut Barn leker skilt i vårt område. Vi dekker Hobøl, Spydeberg, Askim, Skiptvedt, Trøgstad, Eidsberg, Marker, Rømskog og Enebakk. Skiltene er gratis.

Send en velbegrunnet søknad for hvorfor akkurat dere skal få et slik skilt å sette opp i deres borettslag eller nabolag. Alt vi ønsker til gjengjeld er et bilde etter at det er satt opp.

Søknad sendes til torillrb@online.no