Utgåtte aktiviteter

Til behandling foreligger årsmøtesaker i henhold til vedtektenes §16.3. Innkomne saker. Saker eller forslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen...

Til behandling foreligger årsmøtesaker i henhold til vedtektenes §16.3. Innkomne saker. Saker eller forslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen...

Utfylling av skademelding og synskontroll.

Riktig bruk av lys i mørket, teori og praktiske øvelser.

Hartvik Kulstad fortsetter med trafikkregler mm.