Utgåtte aktiviteter

NAF Årsmøte

Til behandling foreligger årsmøtesaker i henhold til vedtektenes §16.3. Innkomne saker. Saker eller forslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen...

NAF Årsmøte

Til behandling foreligger årsmøtesaker i henhold til vedtektenes §16.3. Innkomne saker. Saker eller forslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen...

Kurs 60+

Utfylling av skademelding og synskontroll.

Kurs 60+

Riktig bruk av lys i mørket, teori og praktiske øvelser.

Kurs 60+

Hartvik Kulstad fortsetter med trafikkregler mm.

Kurs 60+ (glattkjøring)

Glattkjøring- litt teori og praktiske øvelser.