Til behandling foreligger årsmøtesaker i henhold til vedtektenes §16.3. Innkomne saker. Saker eller forslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen 15. mars og kan sendes per e-post til ovreromerike@naf.no