Utgåtte aktiviteter

Vanlige årsmøtesaker, valg Saker som ønskes behandlet må være levert styret en uke før møtet. Bevertning Styret