NAF avd. Sarpsborg og Rakkestad innkaller til Årsmøte 2017.

Tirsdag 8. mars 2017, kl. 19:00
Sted: Odd Fellow (på Lilletorget)

Til behandling saker i hht. §16 i vedtektene. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen 22. februar 2017.

NB: Husk å ta med medlemskort.