NAF Sarpsborg og Rakkestad ønsker velkommen til årsmøte 2021. Årsmøtet blir holdt på Odd Fellow i Sarpsborg 16. mars kl. 19:00. Medlemskort for avdeling 058 må medbringes. 

Med forbehold om at smittevernreglene tillater det på Odd Fellow (på Lilletorget).
Enkel bevertning. Grunnet coronaregler må vi ta forbehold om begrenset deltaking. Påmelding på SMS til 901 37 340 (oppgi medlemsnummer).

Alternativ kan det bli digitalt årsmøte på teams. Til behandling saker i hht. §16 i vedtektene. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen 2. mars 2021.

Årsberetning og regnskap vil bli lagt ut på avdelingens hjemmeside og på facebook.

Vell møtt!

Annonsert i Sarpsborg Arbeiderblad og Rakkestad AvisLast ned Årsberetning 2021