NAF avd. Sarpsborg og Rakkestad er én av totalt 71 lokalavdelinger i Norges Automobil-Forbund.

Avdelingen har tillitsvalgte som arbeider på frivillig basis.

Tillitsmannsaparatet: Aktivitetsgruppe, NAF MC Sarpsborg og Rakkestad og NAF Motorsport Sarpsborg og Rakkestad.

Avdelingen ledes av et styre som velges av årsmøtet og er avdelingens høyeste organ.

Styret i NAF Sarpsborg og Rakkestad:

Leder Per Oddvar Klausen 909 48 806 Send meg mail
Nesteleder Elling Grønnerød 915 56 111 Send meg mail
Sekretær Glenn Stang 908 21 218  Send meg mail
Styremedlem Svein Bjørnstad 911 84 495  Send meg mail
Styremedlem  Tommy Tveter Heggenes  934 11 596  Send meg mail
Varamedlem  Dagfinn Røed 901 16 290  Send meg mail
Varamedlem Sven Åge Andersen  971 52 945  Send meg mail