NAF avd. Sarpsborg og Rakkestad er én av totalt 69 lokalavdelinger i Norges Automobil-Forbund.

Avdelingen har tillitsvalgte som arbeider på frivillig basis.

Tillitsmannsaparatet: Aktivitetsgruppe og NAF MC Sarpsborg og Rakkestad.

Avdelingen ledes av et styre som velges av årsmøtet og er avdelingens høyeste organ.

Styret i NAF Sarpsborg og Rakkestad:

Leder Per Oddvar Klausen 482 54 820 Send meg mail
Nestleder Roar Hagren   Send meg mail
Sekretær Glenn Stang 908 21 218 Send meg mail
Styremedlem Line Andersen 468 31 616 Send meg mail
Styremedlem  Roger Sandell 915 55 947 Send meg mail
Varamedlem  Margrethe Stang 476 79 690 Send meg mail
Varamedlem Tonny Gerdrup  412 04 875  Send meg mail