NAF avd. Sarpsborg og Rakkestad er én av totalt 71 lokalavdelinger i Norges Automobil-Forbund.

Avdelingen har tillitsvalgte som arbeider på frivillig basis.

Tillitsmannsaparatet: Aktivitetsgruppe og NAF MC Sarpsborg og Rakkestad.

Avdelingen ledes av et styre som velges av årsmøtet og er avdelingens høyeste organ.

Styret i NAF Sarpsborg og Rakkestad:

Leder Per Oddvar Klausen 482 54 820 Send meg mail
Nesteleder Dagfinn Røed 901 16 290 Send meg mail
Sekretær Glenn Stang 908 21 218  Send meg mail
Styremedlem  Elling Grønnerød 915 56 111 Send meg mail
Styremedlem Line Andersen 468 31 616 Send meg mail
Varamedlem  Roger Sandell 915 55 947 Send meg mail
Varamedlem Sven Åge Andersen  971 52 945  Send meg mail