NAF avd. Sarpsborg og Rakkestad er én av totalt 71 lokalavdelinger i Norges Automobil-Forbund.

Avdelingen har tillitsvalgte som arbeider på frivillig basis.

Tillitsmannsaparatet: Aktivitetsgruppe, NAF MC Sarpsborg og Rakkestad og NAF Motorsport Sarpsborg og Rakkestad.

Avdelingen ledes av et styre som velges av årsmøtet og er avdelingens høyeste organ.

Styret i NAF Sarpsborg og Rakkestad:

Leder Per Oddvar Klausen 909 48 806 Send meg mail
Nesteleder Øystein Belsby 900 20 701 Send meg mail
Kasserer Terje Aagaard 905 50 319  Send meg mail
Sekretær  Glenn Stang  908 21 218  Send meg mail
Styremedlem  Svein Bjørnstad  911 84 495  Send meg mail
Varamedlem  Elling Grønnerød  915 56 111  Send meg mail
Varamedlem Ole-Kristian Halvorsen  981 69 549  Send meg mail