Avdelingen hadde per 31.12.2012 754 medlemmer, og dekker kommunene Sauda og Suldal.