Lokalavdelingen dekker kommunene Larvik, Lardal og Sandefjord. 

Alle NAF-medlemmer som bor i Søndre Vestfold er automatisk medlemmer av denne lokalavdelingen. Styret består av frivillige tillitsvalgte medlemmer. Vi arrangerer NAF-aktiviteter lokalt og har medlemsmøter med aktuelle temaer fem/seks ganger per år, vanligvis på Holms Kafeteria. Møtene blir annonsert i Sandefjords Blad og Østlandsposten.