Møtedatoer for høsten er nå fastlagt. Vi kommer tilbake med program for de enkelte dagene.

Møtedagene er:

Onsdag 23.sept.: Medlemsmøte på Holms kl 19.00

Onsdag 28.okt.: Medlemsmøte på Toyota Pindslev. 15 Sandefjord kl. 18.30

Onsdag 18. nov.: Julemøte på Hotel Atlantic, Sandefjord kl. 18.30