4. jan 2015 : "Lys til ettertanke"- ved Skjee kirke . Avdelingsstyret og aktivitetskomiteen deltar

4.febr. 2015: Medlemsmøte kl 19.00

11.mars 2015: Årsmøte kl 19.00 (Utsatt fra 25.februar).

25. mars 2015: Medlemsmøte kl 19.00 AVLYST pga årsmøte i mars

22. april 2015: Medlemsmøte kl. 19.00

31. mai. 2015: Eldretur. Påmelding på medlemsmøtene i mars og april

Nærmere informasjon om de aktuelle arrangementene vil komme etter hvert.