Hos Dekkspesialisten A/S i Sandefjord og Larvik har NAF avd.Søndre Vestfold et samarbeid om gratis dekkskifte vår og høst. Samtidig får medlemmene informasjon om NAFs ulike tilbud som finnes. Bl.a om NAF-hytta vår. Vårens aksjon er fastsatt til 2.april 2016 mellom kl. 10 og kl. 13