Først på ulykkesstedet - hva gjør vi?

Instruktørleder Audun Thorstad fra Larvik Røde Kors vil ta for seg dette aktuelle temaet.