Runar Hatlestad fra Statens veivesen vil snakke om: Del veien- syklist/bilist.