UPs oppgaver og trafikksikkerhetsarbeid i veitrafikken blir tema på høstens første møte. UPs nestleder Roar S. Larsen orienterer om arbeidet.

Velkommen på møtet!