NAF er en aktiv høringsinstans overfor myndighetene, også lokalt i NAF avd. Søndre Vestfold

Ved åpningen av den nye E 18 fra Sandefjord til Tønsberg  5. juli 2014 var lokale representanter for avdelingen innbudt - bl.a. sammen med representanten fra Trygg Trafikk i fylket.