NAF avd. Søndre Vestfold anbefaler at seniorsjåfører tar kurset Bilfører 65+.

Kurset er gratis og går over to dager a 3,5 time og er et rent teorikurs. I Vestfold arrangeres kursene på Sandefjord Motorhotell. Du kan melde deg på kurset på tlf. 815 35 080. Det er Statens Veivesen som står for kursene.