NAF satser stort på trafikkopplæring av barn og unge. Sykkelprøven for alle 5., 6. og 7. klassinger er vel kjent.

Nå kommer også trafikk opplæringen for de eldste barna i barnehagene. NAF har utviklet NAFFENs Trafikkboks som avdelingen gir gratis til de barnehagene som vil gjennomføre opplegget.

Boksen består av alt materiell som trengs praktisk i barnehagen. Instruksjonsbok, fingerdukker, video, sanger, spill, kort, etc. og det er masse hjelpemidler på www.naffen.no som benyttes i tillegg.

Vi har i februar vært ute hos flere barnehager i Larvik, Sandefjord og Kodal og overlevert NAFFENs Trafikkboks. Barnehagene må henvende seg til NAF for å få slike sett.

Dette har blitt så populært at det er lang ventetid på å få boksen.

 Vi besøkte Vardenlia barnehage i Sandefjord