Hos Dekkspesialisten A/S i Sandefjord og Larvik har NAF avd.Søndre Vestfold et samarbeid om gratis dekkskifte vår og høst. Samtidig får medlemmene informasjon om NAFs ulike tilbud som finnes. Bl.a om NAF-hytta vår.

På bildet over hjelper nestleder Aslak Wahl i Sandefjord og Søndre Vestfold medlem Cecilie B. Gudbrandsen under en tidligere aksjon.

KLar til dekkskifteaksjon i Larvik

Klar til dekkskifte i Larvik 7.nov.2015