På Statoil Nybyen i Sandefjord  ble  NAF-medlemmer møtt av en representant fra vår avd. som informerte om NAFs arbeid for trafikksikkerhet, gratis påfyll av spylevæske og  gode råd om sikker påskekjøring..

Her hjelper Aslak Wahl fra NAF Søndre Vestfold en av de mange kundene på Statoil med påfyll av spylevæske og informasjon om NAFs viktige arbeid for trafikksikkerhet under en tidligere Påskeaksjon