På møtet på Geilovar det evaluering av aksjonene avdelingene hadde vært med på de siste månedene. Aktuelle saker for videresending til behandling på Landsmøtet og vurdering av kandidater til Hovedstyret og komiteer ble også drøftet.

Det var også en presentasjon av aktuelle veiprosjekter.

Det var også informasjon fra og diskusjon med representanter fra Hovedstyret, administrasjon og valgkomiteen sentralt.