Forberedelsene til Sykkelprøven er allerede godt i gang.NAF-avdelingene i Vestfold og Trygg Trafikk i Vestfold samles til vanlig i Tønsberg for å planlegge sykkelprøven. Du finner mere om sykkelprøven i 2016 under www.sykkelprovenvestfold.no
Avdelingene går her sammen med Mette Magnussen fra Trygg Trafikk igjennom materiellet som skal brukes av skolene. NAF-avdelingene har ansvaret for å distribuere det til skolene i sine områder. Fra NAF Søndre Vestfold møtte leder og nestleder.
Det er Distriktsfinaler fire steder i Vestfold og Landsfinale på Dal i Romeriket.