Aktivitetskomiteen

Medlem:                  Anders H. Sandberg   (leder)          Ikke på valg

            «                     Knut Solheim                                Gjenvalg for 2år

            «                     Solveig Berge                               Ikke på valg

            «                     Dag Henriksen                              Valgt for 2år

            «                     Idar Hansen                                   Valgt for 2 år

            «                     Gjert Gjertsen                                Ikke på valg

Sportskomiteen

Medlem                    Lars Henry Johnsen (leder)             Ikke på valg

            «                   Maria Nielsen                                  Valgt for 2 år

            «                     Sverre Willoch                               Valgt for 2 år

            «                     Nils Petter Nilsen                           Ikke på valg

            «                     Jan Moland                                    Gjenvalgt for 2 år

 

Hyttekomiteen

Medlem                    Styreleder                                       Fast medlem

            «                     Nestleder styret                             Fast medlem

            «                     Arnfinn Ankersen                        Ikke på valgr

 

Representanter til NAF Felleskomiteen Vestfold

Styreleder – Nestleder – Sekretær

Representanter til NAF avdelingenes komite «Nord-Sør»

Styreleder – Nestleder

Representanter til NAF’s Landsmøte og Styreledermøte:

Styreleder – Vedtektsbestemt

Vararepresentant – Nestleder

Samfunnspolitisk talsmann

Styreleder

Revisor

BDO AS (Tidligere Revisjonsfirma Olstad Jensen) v/Vidar Olstad – Gjenvalgt

 

Valgkomite

Medlem                   Nils Petter Nilsen               Gjenvalgt for 1 år

Medlem                    Lars Henry Johnsen          Gjenvalgt for 1 år

Medlem                     Kristian Røed                    Oppnevnt av styret