I april og mai hvert år er det NAF sykkelprøveralle barneskolene i Larvik og omegn (ca. 15 skoler deltar) og Sandefjord og omegn (ca. 20 skoler deltar). Alle 5., 6. og 7. klassinger deltar for å finne den beste på hvert klassetrinn. Det deltar opp mot 4000 elever i vårt område. Elevene testes både i praktiske prøver i trafikken og i teoretiske prøver som NAF leverer skolene.

Når de beste er utvalgt, får disse delta i Distriktsfinalen i NAF Sykkelprøven. Denne arrangeres i mai hvert år både i Larvik og i Sandefjord. NAF avd. Søndre Vestfold arrangerer disse finalene, sammen med skolenes representanter. Elevene vurderes etter trafikksikker sykling og ferdigheter i praktiske sykkeløvelser. De to beste guttene og de to beste jentene går videre til Landsfinalen i NAF Sykkelkonkurranse som arrangeres i Leto Hallen på Romerike i midten av juni hvert år. De beste fra Landsfinalen går til Europa-finalen i september.

Du finner mere om årets sykkelprøve under www.sykkelprovenvestfold.no