Klargjøring til aksjonen i 2015Tidlig på nyåret deltar vi i aksjonen "Lys til ettertanke". Vi tenner over 400 fakkelbokser inn til Skjee kirke og ned til E18. Når arrangementet avsluttes, er det vårt ansvar å slukke og fjerne fakkelboksene igjen.

Klar til å delta på aksjonen i 2015