NAF avd Søndre Vestfold deltar i påskeaksjonen for sikrere bilkjøring. Vi stiller opp på utvalgte Statoilstasjoner med gratis påfyll av spylevæske og tips og informasjon om sikker bilkjøring.

Bilistene får også informasjon om NAFs arbeid.