Det er tradisjon at NAF avd. Søndre Vestfld arrangerer tur for våre senior- NAF'ere. Vi har en rundtur i vårt område før vi ender opp med et godt måltid på bestemmelsesstedet.