Gode veier er trygge veier.

Velkommen til åpent folkemøte om vei og trafikksikkerhet.

Hvordan få bukt med de alvorlige ulykkene på fylkesveiene våre?

Vil veiene bli bedre eller verre med de nye regionene?

Og er Lakseveien et eksempel til etterfølgelse?

 

Kom og delta i debatten sammen med:

Eva Solvi, Adm.dir. Statens Vegvesen Trøndelag

Gunn Iversen Stokke (Sp), leder hovedutvalg for veg i Trøndelag fylkeskommune

Kirsti Leirtrø (Ap), Trøndelagsbenken og Transportkomiteen på Stortinget

Nils Åge Jegstad (H)

Line Lillebø Osfoss, Pol.rådgiver NAF Norges Automobil-Forbund

Aleksander Søreng (Frp), Folkeaksjonen på Hitra/Frøya

John Lernes, Ordfører Snillfjord Kommune

Berit Flåmo, Ordfører Frøya Kommune

Svein Otto Nilsen (Pensj.part.) Gruppeleder Trøndelag fylkesting

Rakel S.Trondal (SV) Gruppeleder Trøndelag fylkesting

Pål Sæther Eiden (H) Gruppeleder Trøndelag fylkesting

Torill Pettersen, Frøya Næringsforening

Jan Olav Haarsaker Styreleder i NAF avd. Sør-Trøndelag

Vidar Eidem, Pol.kom. NAF avd. Sør-Trøndelag

Bente-Irene Finseth, Pol.kom. NAF avd. Sør-Trøndelag

Samt flere representanter fra NAF avd. Sør-Trøndelag

 

NAF avd. Sør-Trøndelag samler viktige aktører i regionen vår for å diskutere blant annet fylkesveienes betydning for vekst og utvikling.

Du får også høre fra lokale trafikanter om hvordan det er å ha Lakseveien som eneste ferdselsåre.

Veien har blitt delvis oppgradert, men hvordan oppleves det for de som ferdes der hver dag?

Gratis inngang og plass til alle!

Vel møtt!

Frøya Kulur og Kompetansesenter onsdag 20.juni kl. 18.00.