Til behandling:

1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder

2. Årsberetning 2015

3. Årsregnskap 2015

4. Styrets budsjettforslag for 2016

5. Saker fremlagt av styret

6. Saker fremlagt av medlemmer

7. Valg

Saker som ønskes fremlagt til behandling, må foreligge skriftlig på avdelingskontoret, senest 2 uker før årsmøtet.

Alle sakspapirer vil bli lagt frem på avdelingskontoret 1 uke før årsmøtet.