Til behandling:

1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder.

2. Årsrapport 2020.

3. Årsregnskap 2020.

4. Styrets budsjettforslag for 2021.

5. Saker fremlagt av styret.

6. Saker fremlagt av medlemmer.

7. Valg.

 

Saker som ønskes femlagt til behandling, må foreligge skriftlig senest 2 uker før årsmøtet.

Alle sakspapirer vil bli lagt ut på avdelingskontoret 1 uke før årsmøtet. Alle påmeldte vil få papirene tilsendt på epost.

Ved påmelding oppgis: Navn, medlemsnummer, epostadresse og telefonnummer.

Påmelding til sor-trondelag@lokal.naf.no eller på tlf. 73 95 73 85