Til behandling:

1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder.

2. Årsrapport 2018.

3. Årsregnskap 2018.

4. Styrets budsjettforslag for 2019.

5. Saker fremlagt av styret.

6. Saker fremlagt av medlemmer.

7. Valg.

Saker som ønskes fremlagt til behandling, må foreligge skriftlig på avdelingskontoret, senest 2 uker før årsmøtet.

Alle sakspapirer vil bli lagt ut på avdelingskontoret 1 uke før årsmøtet.