Til behandling:

1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder.

2. Årsrapport 2019.

3. Årsregnskap 2019.

4. Styrets budsjettforslag for 2020.

5. Saker fremlagt av styret.

6. Saker fremlagt av medlemmer.

7. Valg.

 

Alle sakspapirer vil bli lagt ut på avdelingskontoret 1 uke før årsmøtet. 

Frist for saker til behandling gikk ut 3. mars i henhold til opprinnelig årsmøteinnkalling.

P.g.a dagens situasjon med smitteverntiltak kreves forhåndspåmelding.

Påmelding på tlf. 73957385 eller epost sor-trondelag@lokal.naf.no