TILLEGGSREGLER/INNBYDELSE

Arrangementene avvikles i henhold til NSR §850 og 851, reglement for Autoslalåm og disse tilleggsregler. Konkurransen arrangeres i samsvar med NSR og ISR.

Arrangør: NAF avd. Sør-Trøndelag, Bratsbergv.13, 7037 Trondheim

Arrangørlisens: ARBS 16.06318

Tid og sted: Start kl. 13.00 NAF Senteret, Bratsbergv. 13, 7037 Trondheim

Telefon arrangør: 415 00 001, telefon løpsdag: 415 00 001

Løpskomite: Styret i NAF avd. Sør-Trøndelag, Bratsbergv. 13, 7037 Trondheim

Klasser: Standard og Modifisert

Påmelding: på epost til jan@haarsaker.no. Eller på NAF Senteret, Bratsbergv. 13 på løpsdagen mellom kl. 10.00 og 12.00.

Startnummer: Blir utlevert ved innsjekk og plasseres etter arrangørens anvisning.

Start rekkefølge: I første og andre omgang starter man i den startrekkefølgen som arrangøren har satt opp. I tredje omgang startes det etter omvendt resultatsliste. Dvs. at dårligst tid starter først, og best tid sist.

Lisenser: Alle NBFs senior førelisenser er gyldige. Engangslisens kan løses løpsdagen.

Startmetode: Flying start benyttes, startvimpel vil bli benyttet.

Tidtaking: Tidtaking er med fotoceller, og er med 1/100 dels sekunds nøyaktighet og elektronisk. Ved brudd på dette vil manuell tidtaking benyttes.

Løpsopplegg: Nasjonalt løp. Det kjøres 3 omganger. Resultatet av de to beste tidene danner grunnlag for resultatlisten. Det tillegges to sekunder ved hver berøring av kjegler. Og 4 sekunder ved ikke full stopp ved stopp-and-go. Ved feilkjøring, strykes omgangen.

Banekapasitet: Det settes tak ved 30 startende. Depot: anvist plass ved NAF Senteret. Offisiell oppslagstavle: Ved sekretariatet, ved start/mål. Øvrig: Det blir ikke anledning til å parkere andre kjøretøy enn løpsbiler i depot. Det er kun banefunksjonærer som har lov til å oppholde seg innenfor sperrebånd under omgangene. Dersom man ikke eier bilen selv, må man ha bileiers skriftlige tillatelse for at man kan delta i løpet.

Premiering: Ved depot 15 min. etter protestfristens utløp.

Forsikring/ansvar: Viser til §850 pkt. 4 i NSR, reglement for Autoslalåm. "Deltagelse i en konkurranse skjer på deltagerens egen risiko og ansvar. NB! Den arrangerende klubb og dens funksjonærer har intet ansvar for uhell eller ulykke som måtte skje med- eller forårsakes av deltager og/eller deltagerbiler."

Løpsleder: Jan Olav Haarsaker tlf.: 415 00 001

Løps-sekretær: Monika Haarsaker

Juryleder: Mikal Storflor Johnsen

Jurymedlemmer: Lars Skjevik og Peder Vik

Baneobservatører: Lars Skjevik med assistenter.

Teknisk sjef: Monika Haarsaker med assistenter.

Starter: Peder Vik

Lisenser: Kr. 150,- (engangslisens) Alle NBFs seniorlisenser er gyldige.

Startavgift: Kr. 200/300,- (betales ved innsjekk)

Måldommer: Lars Skjevik

Protestfrist: 15 min. etter siste bil i mål, vedlagt gebyr på kr. 1000,- i henhold til NSR §93,94 og 95.

Tidtaking/Resultatservice: Monika Haarsaker

Skisse over banen: Vil henge på oppslagstavle i depot senest en halv time før start.

Tidsskjema: Første bil starter kl. 13.00.

Innsjekk og teknisk: kl. 10.00-12.00.

Førermøte kl. 12.15 på "startplaten."

Med bensin i blodet og miljø i hodet! Vi oppfordre alle til å rydde etter seg i depot og ellers der vi ferdes. Forbehold om trykkfeil.

Med vennlig hilsen

NAF avd. Sør-Trøndelag