Start kl. 13.00. Førere må være innmeldt innen kl. 12.00. Førermøte kl. 12.30.

"I Autoslalom skal man kjøre en oppsatt løype med fartsreduserende hinder. Banen settes opp med kjegler til forskjellige kombinasjoner, som er plassert i henhold til auto-slalom-reglementet. Kjøringen går på tid, og man får 2 sekunder i tillegg for hver kjegle man berører. det kjøres to omganger."

For å delta trenger man gyldig førerkort, og disponere en bil som er godkjent og registrert (NB: Ikke prøveskilt!). Dersom man ikke eier bilen selv, må man ha bileiers skriftlige tillatelse for at man kan delta i løpet. Husk å medbringe førerkort ved oppmøte!

TILLEGGSREGLER/INNBYDELSE: Arrangementene avvikles i henhold til NSR §850 og 851, reglement for Autoslalom og disse tilleggsregler. Konkurransen arrangeres i samsvar med NSR og ISR.

Arrangør: NAF avd. Sør-Trøndelag, Bratsbergveien 13, 7037 Trondheim.

Arrangørlisens: ARBS 15.06292

Tid og sted: Start kl. 13.00 hos Statens Vegvesen, Sluppenvegen 4, 7037 Trondheim. Telefon arrangør: 415 00 001, Telefon løpsdagen: 415 00 001.

Løpskomité: Styret i NAF avd. Sør-Trøndelag, Adr.:Bratsbergv.13, 7037 Trondheim Klasser: Ingen klasser.

Påmelding: NAF Senteret, Bratsbergveien 13 på løpsdagen mellom kl. 10.00 og 12.00. Startnummer: Blir utlevert ved innsjekk og plasseres etter arrnagørens anvisning.     Start rekkefølge: I første omgang starter man i den startrekkefølge som arrangøren har satt opp. I andre omgang startes det etter omvendt resultatliste. Dvs at dårligste tid starter først, og best tid sist.

Lisenser:Alle NBFs senior førerlisenser er gyldige. Engangslisens kan løses løpsdagen. Startmetode: Flying start benyttes. Startvimpel vil bli benyttet.                         Tidtaking: Tidtaking er med fotoceller, og er med 1/100 sekunds nøyaktighet og elektronisk. Ved brudd på dette vil mauell tidtaking benyttes.

Løpsopplegg: Nasjonalt løp. Det kjøres to omganger. Resultatet av de to tidene danner grunnlag for resultatlisten. Det tillegges 2 sekunder ved hver berøring av kjegler. Stryk ved feilkjøring.

Banekapasitet: Det settes tak ved 30 startende. Depot: Anvist plass på Statens Vegvesen, Biltilsynet. Ofisiell oppslagstavle. Ved sekretariatet, ved start/mål. Øvrig: Det blir ikke anledning til å parkere andre kjøretøy en løpsbiler i depot.

Det er kun banefunksjonærer som har lov å oppholde seg innenfor sperrebånd under omgangene. Dersom man ikke eier bilen selv, må man ha bileiers skriftlige tillatelse for at man kan delta i løpet.

Premiering: Ved depot 15 min. etter protestfristens utløp.

 Forsikring/ansvar: Viser til §850 pkt. 4 i NSR, reglement for Autoslalom. "Deltagelse i en konkurranse skjer på deltagerens egen risiko og ansvar. NB! Den arrangerende klubb og dens funksjonærer har intet ansvar for uhell eller ulykke som måtte skje med- eller forårsakes av deltager og/eller deltakerbiler."

Løpsleder: Jan Olav Haarsaker tlf.. 415 00 001

Løps sekretær: Tommy Strandheim  

Juryleder: Jan Olav Haarsaker, jurymedlemmer: Lars Skjevik og Peder Vik

Baneobservatører: Lars Skjevik m/assistenter    

Teknisk sjef: Monika Haarsaker m/assistenter    

Starter: Peder Vik        

Lisenser: Kr. 150,- (Engangslisens) Alle NBFs senior førerlisenser er gyldige.

Startavgift: kR. 150,- (betales ved innsjekk)    

 Måldommer: Lars Skjevik    

Protestfrist: 15 min. etter siste bil i mål, vedlagt gebyr på kr. 1000,- i henhold til NSR § 93, § 94 og § 95.    

Tidtaking/resultatservice: Tommy Strandheim  

Skisse over banen: Vil henge på oppslagstavle i depot senest en halv time før start.         Tidsskjema: Første bil starter kl. 13.00. Innsjekk og teknisk: kl. 10.00-12.00.  Førermøte kl. 12.30 på "startplaten"

"Med bensin i blodet og miljø i hodet! "

Vi oppfordrer alle til å rydde etter seg i depot og ellers der vi ferdes.                                Forbehold om trykkfeil.

Med vennlig hilsen                                                                                                             Jan Olav Haarsaker                                                                                                             Nestleder NAF avd. Sør-Trøndelag