Medlemsskap kan tegnes på stedet.

Trafikksikkerhetskomiteen.