Ulykkesrisikoen øker med alderen, og mange av ulykkene kunne vært unngått hvis flere hadde tatt på alvor at alderen faktisk setter sine spor for synet og kroppen, og tatt hensyn til dette. Meld deg på kurset å bli bevist på hva som skal til for å kjøre tryggere.

Kurset går over to dager fra kl. 17-20.

Boka "Den erfarne sjåfør" er inkludert i kurset.

Etter endt kurs får deltagerne tilbud om å delta på demonstrasjonskjøring eller kjøretimer med trafikklærer, dette er ikke inkludert i kursavgiften.

Kurset koster kr. 550,- for medlemmer, og 850,- for ikke-medlemmer.

For påmelding:

Tlf.: 73957385 tast 1 for lokalavdeling, eller per epost: marthe.barstad@naf.no