Du finner oss på vår "faste" plass. Vi stiller på stand med medlemsverving, medlemspleie og mulighet for å prøve vår kollisjonssimulator. El-biler for de minste.Fra Selbumartna,n 2010

Vervekampanje!