Avdelingsstyret har startet planleggingen av avdelingens aktiviteter for 2014. I den forbindelse samler vi alle tillitsvalgte i avdelingen til et arbeidsseminar for å planlegge avdelingens aktiviteter samt sette oss mål for 2014.

I korte trekk er denne samlingen et idé- og arbeidsverksted for de tillitsvalgte og det er deltagerne sammen som skal skape et godt innhold i dagen.